Home / Projekty EU

Ve snaze o aktivní vývoj se MANUFAKTURA Michał Grzębski aktivně podílí na získávání dotací z fondů EU, ze kterých jsou tyto granty alokovány na neustálý výzkum a vývoj zaměřený na modernizaci nabídky sortimentu zařízení, což se promítá do inovativního charakteru výrobních procesů. používané ve firmě.


Chcete-li se dozvědět více o prováděných VaV aktivitách a účasti v dotačních programech, vyberte si ze záložky vpravo zajímavé Aktivity.
 


Projekty EU - Manufaktura - prodej CNC strojů

Zde uvidíte seznam všech projektů realizovaných v rámci evropských fondů.