Home / Projekty EU / TARR S.A.


„Zahraniční expanze MANUFAKTURA Michał Grzębski prostřednictvím vstupu na nové trhy“

realizovaný v rámci Regionálního operačního programu Kujavsko-Pomořského vojvodství na léta 2014-2020, Prioritní osa 1: Posílení inovací a konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, Opatření 1.5: Rozvoj a implementace nových obchodních modelů pro MSP, Podopatření 1.5.3: Podpora internacionalizace podniků, Schéma : Podpora MSP na mezinárodních trzích - grantové projekty ROP WK-P na léta 2014-2020

    Zahájení realizace projektu: 2021-01-01

    Dokončení projektu: 2021-12-31

Spolufinancování získané v rámci „Fondu na podporu investic“ provozovaného společností Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. určeno na činnosti spojené s diverzifikací činností zaváděním nových produktů/služeb nebo zaváděním nového způsobu výroby/poskytování služeb pro podnikatele postižené dopady COVID-19

    Zahájení realizace projektu:2020-07-01

    Dokončení projektu: 2020-12-18

 


TARR S.A.