Home / Projekty EU / Fond výzkumu a realizace


„Vývoj prototypů modulárních plazmových řezaček plechů s jejich balicím systémem“

v rámci projektu „Fond výzkumu a implementace“ realizovaného v rámci prioritní osy 1. Posílení inovací a konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, Opatření 1.2 Podpora investic podniků ve výzkumu a inovacích, Podopatření 1.2.1 Podpora procesů výzkumu a vývoje, Regionální operační program Kujavsko-Pomořského vojvodství na léta 2014-2020.

    Zahájení realizace projektu: 2019-04-01

    Dokončení projektu: 2019-12-31


„Výzkum vedoucí k izolaci plastů, které umožňují konstrukci prvků pouzdra cnc stroje odolné vůči měnícím se pracovním podmínkám "

v rámci projektu "Fond pro výzkum a implementaci" realizovaného v rámci prioritní osy 1. Posílení inovací a konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, Opatření 1.2. Podpora investic podniků do výzkumu a inovací, Podopatření 1.2.1 Podpora procesů výzkumu a vývoje, Regionální operační program Kujavsko-Pomořského vojvodství na léta 2014-2020.

    Zahájení realizace projektu: 2019-12-01

    Dokončení projektu: 2020-05-31

 


Fond výzkumu a realizace