Home / Projekty EU / Fond výzkumu a realizace - Poukaz na výzkum


"Vývoj prototypového systému pro automatickou analýzu a agregaci problémů služeb"

v rámci projektu Fondu výzkumu a implementace - Výzkumný voucher realizovaný v rámci prioritní osy 1 Posílení inovací a konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, Opatření 1.2 Podpora podnikání investice do výzkumu a inovací, Podopatření: 1.2.1 Podpora procesů výzkumu a vývoje, Schéma: grantové projekty, Regionálního operačního programu Kujawsko-Pomorskie vojvodství na léta 2014-2020.

  Zahájení realizace projektu: 2019-09-02

  Dokončení projektu: 2020-03-27

„Vývoj prototypu vysílače elektronického signálu (kodéru) s nezávislým designem“

v rámci projektu Fondu výzkumu a implementace – Výzkumný voucher realizovaný v rámci prioritní osy 1 Posílení inovací a konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, Opatření 1.2. Podpora investic podniků do výzkumu a inovací, Podopatření: 1.2.1 Podpora procesů výzkumu a vývoje, Schéma: grantové projekty, Regionálního operačního programu Kujavsko-Pomořského vojvodství na léta 2014-2020.

  Zahájení realizace projektu: 2019-09-02

  Dokončení projektu: 2019-12-31


„Vývoj prototypu modulárního systému pro dálkové ovládání a dohled nad cnc stroji“

v rámci projektu Fondu výzkumu a implementace – Výzkumný voucher realizovaný v rámci Prioritní osy 1 Posílení inovací a konkurenceschopnosti ekonomiky regionu, Opatření 1.2. Podpora investic podniků do výzkumu a inovací, Podopatření : 1.2.1 Podpora procesů výzkumu a vývoje, Schéma: grantové projekty, Regionální operační program Kujavsko-Pomořského vojvodství na léta 2014-2020.

  Zahájení realizace projektu: 2019-11-04

  Dokončení projektu: 2020-04-30

 


Fond výzkumu a realizace - Poukaz na výzkum